دوتا آهنگ گوش داده ام و احساس میکنم دوسال به عقب بازگشته ام.


+چه حس خوبی هم هست که فردا راه میروم و به بهانه های مختلف دختر هایی را که موهایشان را بافته اند جریمه میکنم که سه دور ،دور زمین فوتسال بدوند.(خنده ای شیطانی فضا را پر میکند،ماشه را میکشد...)

منبع اصلی مطلب : ته دیگ سیب زمینی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : هیتلر وارد میشود!